UPDATE D. 11. maj 2020:
Justitsministeriet har d.d. meldt ud at fra 13. juni 2020 er det tilladt at holde private fester, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, i festlokaler, selv om der er flere end 50 personer til stede, forudsat at deltagerne i det væsentlige sidder ned.
Derfor åbnes der igen op for udlejning af Vildtbanegårds selskabslokaler.

Svanereden holder udlejningsvagt onsdag d. 8. juli kl. 19-19.30, og herefter alle onsdage i lige uger fra kl. 19-19.30 (inkl. i august, hvor der normalt holdes lukket).

Der åbnes først for at der kan holdes fester fra 1. august, da vi afventer nærmere retningslinier og anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne, samt grundet ferie/renovering m.v.

————————————————————————————————————————————

Udlejningen sker KUN på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden) på udlejningsvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 19.00-19.30. (Dog er der ingen udlejningsvagter i august og i uge 52).

BEMÆRK:
– Der kan pt. lejes i år 2020 og 2021. Udlejning i 2022 åbnes der op for d. 14. oktober 2020.

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.
Tryk og se udlejningskalender her.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1500,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.
Obligatorisk rengøring (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter): kr. 350,- (fratrækkes i depositum).

Svanereden udlejes kun i ovennævnte tidsrum, med undtagelse af ved begravelser.
Ved begravelser betales ingen leje, dog betales der for rengøring samt evt. mangler/skader.

Svanereden udlejes ikke i august måned måned samt fra d. 22. december til d. 1. januar. (Begge dage inkl.)

I forbindelse med reservation af lokalet/kontraktindgåelse, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-  via MobilePay, eller via bankoverførsel inden 3 dage efter kontraktindgåelsen. Vi modtager IKKE kontanter.
Senest en måned før 1. lejedag betales lejen via MobilePay eller bankoverførsel.
Depositum fratrukket obligatorisk rengøring og evt. mangler, skader, ekstra rengøring / oprydning, afregnes via bankoverførsel, senest 14 dage efter endt leje (under normale omstændigheder).

Rengøring er obligatorisk  (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter) og koster kr. 350,-, som fratrækkes depositum.
Dog skal lejeren inden lokalet forlades sørge for, at Svanereden afleveres iflg. afleveringsplanen.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt til info@svanereden.dk
Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2