OBS OBS OBS:  Pr. 1/1-2017 foretages udlejningen igen af Afdelingsbestyrelsen på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden). Svanereden kan lejes i kontorvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 18.30-19.30. (Dog har Afdelingsbestyrelsen sommerlukket i juli, og julelukket i uge 52).

BEMÆRK:
– Der kan pt. lejes i år 2018 og 2019. Udlejning i 2020 åbnes der op for d. 3. oktober 2018.

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.
Tryk og se udlejningskalender her.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1500,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.
Obligatorisk rengøring: kr. 350,- (fratrækkes i depositum).
BEMÆRK: Der kan nu også lejes i kun 1 døgn til kr. 800,- i leje (Dog kun mandag til torsdag).

Svanereden udlejes kun i ovennævnte tidsrum, med undtagelse af ved begravelser.
Ved begravelser betales ingen leje, dog betales der for rengøring samt evt. mangler/skader.

Svanereden udlejes ikke i august måned måned samt fra d. 22. december til d. 1. januar. (Begge dage inkl.)

I forbindelse med reservation af lokalet, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-.
Senest en måned før 1. lejedag betales lejen.
Depositum tilbagebetales (fratrukket eventuelle mangler/skader samt obligatorisk rengøring) ved fremmøde på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 på førstkommende kontorvagt – dog tidligst 1 uge fra udlejeperiodens slut – med mindre andet aftales med tilsynsførende.

Rengøring er obligatorisk og koster kr. 350,-, som fratrækkes depositum.
Dog skal lejeren inden lokalet forlades sørge for, at Svanereden afleveres iflg. afleveringsplanen.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2