OBS OBS OBS:  Pr. 1/1-2017 foretages udlejningen igen af Afdelingsbestyrelsen på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden). Svanereden kan lejes i kontorvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 18.30-19.30.

BEMÆRK:
– Den udendørs grill var defekt. Der er pt. ikke dato for, hvornår ny grill vil være til rådighed.
– Der kan pt. lejes i år 2017 og 2018. Udlejning i 2019 åbnes der op for d. 4. oktober 2017.

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1500,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.
Obligatorisk rengøring: kr. 350,- (fratrækkes i depositum).

Svanereden udlejes kun i ovennævnte tidsrum, med undtagelse af ved begravelser.
Ved begravelser betales ingen leje, dog betales der for rengøring samt evt. mangler/skader.

Svanereden udlejes ikke i juni 2017 (fra år 2018 udlejes der ikke i august måned)
samt fra d. 24. december til d. 1. januar. (Begge dage inkl.)

Udlejning af Selskabslokalet  Svanereden kan kun foretages ved personlig henvendelse på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden), mod forevisning af sygesikringskort/bolignummer. Der kan ikke foretages reservation via telefon..
Udlejning foregår i Afdelingsbestyrelsens kontorvagter, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 18.30-19.30.

I forbindelse med reservation af lokalet, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-.
Senest en måned før 1. lejedag betales kr. 1.500,- i leje.
Depositum tilbagebetales (fratrukket eventuelle mangler/skader samt obligatorisk rengøring) ved fremmøde på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 på førstkommende kontorvagt – dog tidligst 1 uge fra udlejeperiodens slut – med mindre andet aftales med tilsynsførende.

Rengøring er obligatorisk og koster kr. 350,-, som fratrækkes depositum.
Dog skal lejeren inden lokalet forlades sørge for, at Svanereden afleveres iflg. afleveringsplanen.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2