Covid-19 Update d. 27. april 2021
Pr. 28. april 2021 åbnes der op for udlejningsvagter i selskabslokalerne i Vildtbanegård.

1. udlejningsvagt i Svanereden er onsdag d. 5. maj 2021 kl. 19-19.30.
Husk at bære mundbind.

Pr. 21. maj er det igen tilladt at forsamles 50 personer, så fra denne dato kan der afholdes private fester* igen, dog med maks. 50 personer.
Pr. 11. juni forøges forsamlingsforbuddet til 100.

* Der tages forbehold for, at Regeringen (formentlig kun hvis smitten eskalerer) kan udstikke nye regler/påbud, der gør at lokalerne bliver lukket ned, men i så fald vil lejeren få alle penge retur, hvis festen ikke kan afholdes.

De lokale nedlukninger (ved testkorrigeret incidens på 200), som vi har oplevet i Ishøj, angår steder i organiseret regi.
Dermed gælder det IKKE private lukkede fester i selskabslokalerne (som reglerne er nu).

Da vi som udlejer ikke står for mad/drikke til jeres privatfester, betegnes vi ikke som et serveringssted, hvorfor vi ikke er underlagt reglen om at kræve lejeren lukker sin fest kl. 23.00.
Hvis lejeren af lokalet selv har sørget for forplejning, som f.eks. serveringspersonale, vil det bero på en konkret vurdering, om lokalet betragtes som et serveringssted.

———————————————————
Udlejningen sker KUN på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden) på udlejningsvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 19.00-19.30. (Dog er der ingen udlejningsvagter i uge 52).

BEMÆRK:
– Der kan pt. lejes i år 2021 og 2022. Udlejning i 2023 åbnes der op for d. 13. oktober 2021.

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan kun lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.
Tryk og se udlejningskalender her.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1500,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.
Obligatorisk rengøring (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter + forbrug af sæbe, håndsprit og håndklædepapir): kr. 400,- (Betales sammen med lejen).

Svanereden udlejes kun i ovennævnte tidsrum, med undtagelse af ved begravelser.
Ved begravelser betales ingen leje, dog betales der for rengøring samt evt. mangler/skader.

Svanereden udlejes ikke i august måned måned samt fra d. 22. december til d. 1. januar. (Begge dage inkl.)

I forbindelse med reservation af lokalet/kontraktindgåelse, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-  via MobilePay, eller via bankoverførsel inden 3 dage efter kontraktindgåelsen. Vi modtager IKKE kontanter.
Senest en måned før 1. lejedag betales lejen via MobilePay eller bankoverførsel.
Depositum fratrukket evt. mangler, skader, ekstra rengøring / oprydning, afregnes via bankoverførsel, senest 14 dage efter endt leje (under normale omstændigheder).

Rengøring er obligatorisk  (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter + forbrug af sæbe, håndsprit og håndklædepapir) og koster kr. 400,-, og betales sammen med lejen.
Dog skal lejeren inden lokalet forlades sørge for, at Svanereden afleveres iflg. afleveringsplanen.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt til info@svanereden.dk
Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2