UPDATE D. 8. maj 2020:
Efter Statsministerens sidste melding om forbud mod forsamlinger over 10 personer forlænges til d. 8. juni, er alle udlejninger i Vildtbanegårds selskabslokaler herved aflyst til og med d. 8. juni 2020.
Perioden forventes at blive udvidet.

Alle der har booket lokaler kan få alle deres penge tilbage.

Henvend jer på mail til den afdeling I har lejet i, og I vil hurtigst muligt få pengene sat ind på jeres konti.

BEMÆRK: der vil IKKE være åbent for udlejning i maj og juni.

Pas godt på jer selv, og husk at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Mange venlige hilsener
Bestyrelserne i Vildtbanegård.
————————————————————————————————————————————
Første udlejningsvagt af Svanereden er pt. d. 8. juli 2020. Men dette kan ændre sig, alt efter statsministerens udmeldinger.
————————————————————————————————————————————

Udlejningen sker KUN på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden) på udlejningsvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 19.00-19.30. (Dog er der ingen udlejningsvagter i august og i uge 52).

BEMÆRK:
– Der kan pt. lejes i år 2020 og 2021. Udlejning i 2022 åbnes der op for d. 14. oktober 2020.

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.
Tryk og se udlejningskalender her.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1500,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.
Obligatorisk rengøring (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter): kr. 350,- (fratrækkes i depositum).
BEMÆRK: Der kan nu også lejes i kun 1 døgn til kr. 800,- i leje (Dog kun mandag til torsdag).

Svanereden udlejes kun i ovennævnte tidsrum, med undtagelse af ved begravelser.
Ved begravelser betales ingen leje, dog betales der for rengøring samt evt. mangler/skader.

Svanereden udlejes ikke i august måned måned samt fra d. 22. december til d. 1. januar. (Begge dage inkl.)

I forbindelse med reservation af lokalet/kontraktindgåelse, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-  via MobilePay, eller via bankoverførsel inden 3 dage efter kontraktindgåelsen. Vi modtager IKKE kontanter.
Senest en måned før 1. lejedag betales lejen via MobilePay eller bankoverførsel.
Depositum fratrukket obligatorisk rengøring og evt. mangler, skader, ekstra rengøring / oprydning, afregnes via bankoverførsel, senest 14 dage efter endt leje (under normale omstændigheder).

Rengøring er obligatorisk  (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter) og koster kr. 350,-, som fratrækkes depositum.
Dog skal lejeren inden lokalet forlades sørge for, at Svanereden afleveres iflg. afleveringsplanen.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt til info@svanereden.dk
Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2