Udlejningen/reservation kan KUN ske ved personlig fremmøde på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden) på udlejningsvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 19.00-19.30. Der kan ikke lejes/reserveres via e-mail/telefon.
(Der er ingen udlejningsvagter i uge 30, 32 og 52 i år 2024).

BEMÆRK:
– Der kan pt. lejes i år 2023 og 2024.
(Kalenderen åbnes for udlejninger i 2025 på udlejningsvagten d. 4. oktober 2023.)

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan kun lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.
Tryk og se udlejningskalender her.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1600,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.

Leje fra kl. 17.00 til dagen efter kl. 17.00 (i alt 1 døgn – kun mandag til torsdag): kr. 900,-.
Depositum: kr. 1500,-.


I forbindelse med reservation af lokalet/kontraktindgåelse, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-  via MobilePay, eller via bankoverførsel inden 3 dage efter kontraktindgåelsen. Vi modtager IKKE kontanter.
Senest en måned før 1. lejedag betales lejen via MobilePay eller bankoverførsel.
Depositum fratrukket evt. mangler, skader, ekstra rengøring / oprydning, afregnes via bankoverførsel, senest 14 dage efter endt leje (under normale omstændigheder).

Evt. afbestilling skal ske skriftligt til info@svanereden.dk
Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Uddybende spørgsmål vedr. Svanereden kan ske til tilsynsførende Bettina Søndergaard på info@svanereden.dk
Alternativt kan der ringes på tlf.: 61 42 62 49. Besvares opkaldet ikke, så læg en besked, så ringes der hurtigst muligt tilbage. Ligeledes kan der sms’es til nævnte nummer.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2