UPDATE D.  23. oktober 2020
Efter Statsministerens sidste melding om at forbud mod forsamlinger over 10 personer indføres fra d. 26. oktober, og foreløbigt i 4 uger, er alle udlejninger i Vildtbanegårds selskabslokaler herved aflyst fra på mandag og til og med 22. november 2020.

Perioden kan blive forlænget.

Alle der har booket lokaler kan få alle deres penge tilbage. Henvend jer på mail til den afdeling I har lejet i, og I vil hurtigst muligt få pengene sat ind på jeres konti.

Udlejningsvagterne gennemføres som planlagt.

Pas godt på jer selv, og husk at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Mange venlige hilsener Bestyrelserne i Vildtbanegård.

———————————————————
Udlejningen sker KUN på Bestyrelseskontoret, Gildbrostien 26 (ved Svanereden) på udlejningsvagterne, som er hver 2. onsdag (lige uger) fra kl. 19.00-19.30. (Dog er der ingen udlejningsvagter i august og i uge 52).

BEMÆRK:
– Der kan pt. lejes i år 2020, 2021 og 2022. Udlejning i 2023 åbnes der op for d. 13. oktober 2021.

Selskabslokalet Svanereden er godkendt til 60 personer og kan kun lejes af alle beboere i Vildtbanegård afd. 1-4 (Ishøj).
Svanereden er beliggende  på Gildbrostien 26.
Tryk og se udlejningskalender her.

Priser:
Leje fra kl. 17.00 dagen før lejedagen til kl. 17.00 dagen efter lejedagen (i alt 2 døgn): kr. 1500,-.

Pr. efterfølgende døgn: kr. 500,-.
Depositum: kr. 1500,-.
Obligatorisk rengøring (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter + forbrug af sæbe, håndsprit og håndklædepapir): kr. 400,- (Betales sammen med lejen).

Svanereden udlejes kun i ovennævnte tidsrum, med undtagelse af ved begravelser.
Ved begravelser betales ingen leje, dog betales der for rengøring samt evt. mangler/skader.

Svanereden udlejes ikke i august måned måned samt fra d. 22. december til d. 1. januar. (Begge dage inkl.)

I forbindelse med reservation af lokalet/kontraktindgåelse, skal der betales et depositum på kr. 1.500,-  via MobilePay, eller via bankoverførsel inden 3 dage efter kontraktindgåelsen. Vi modtager IKKE kontanter.
Senest en måned før 1. lejedag betales lejen via MobilePay eller bankoverførsel.
Depositum fratrukket evt. mangler, skader, ekstra rengøring / oprydning, afregnes via bankoverførsel, senest 14 dage efter endt leje (under normale omstændigheder).

Rengøring er obligatorisk  (1 alm. gulvvask og 1 alm. rengøring af toiletter + forbrug af sæbe, håndsprit og håndklædepapir) og koster kr. 400,-, og betales sammen med lejen.
Dog skal lejeren inden lokalet forlades sørge for, at Svanereden afleveres iflg. afleveringsplanen.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt til info@svanereden.dk
Ved afbestilling kan lejen kun kræves tilbagebetalt ved afbestilling senest en måned før 1. lejedag. Ved afbestilling tilbagebetales depositum dog altid.

Vigtigt: Efter modtagelsen af nøglen på 1. lejedag, gennemgår lejeren lokalet. Findes det ikke tilfredsstillende, skal tilsynsførende kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VBG2